รายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่า Thai Visa Work Permit เหล่านี้

ชาวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยด้วยเหตุผลหลายประการ บางคนอยู่ที่นี่เพื่อดำเนินธุรกิจในระยะสั้นขณะที่คนอื่น ๆ เพียงแค่เพลิดเพลินไปกับสิ่งมหัศจรรย์มหัศจรรย์ของดินแดนแห่งรอยยิ้ม แต่ความถูกต้องของ Thai Visa Work Permit ที่มีไว้สำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ จำกัด อยู่ที่ 90 วันตามปกติโดยทั่วไปในรูปแบบของวีซ่าท่องเที่ยว 60 วันและการต่ออายุ 30 วัน ผู้ที่ต้องการอยู่อีกต่อไปจะถูกบังคับให้ทำแนวชายแดนซึ่งดำเนินการทุกๆ 15 วันเป็นระยะเวลาสามปีหรือออกจากประเทศและเดินทางกลับโดยเครื่องบินให้วีซ่าเข้าประเทศอีก 30 วันที่สนามบิน อย่างไรก็ตามทางเลือกเหล่านี้ค่อนข้างไม่สะดวกและมีราคาแพง

ในความเป็นจริง Thai Visa Work Permit เช่นชาวยุโรป

ชาวอเมริกันชาวออสเตรเลียและชาวแคนาดาสามารถใช้วีซ่าเข้าประเทศได้หลายรูปแบบในประเทศไทยในรูปของวีซ่าที่ไม่ใช่วีซ่าผู้อพยพ Thai Visa Work Permit ที่พวกเขาอาจสามารถ มาพักที่เมืองไทยเป็นเวลา 1 ปี วีซ่าประเภทนี้สามารถนำไปใช้กับบุคคลหรือทางไปรษณีย์ที่สถานกงสุลไทยหรือสถานทูตไทยในต่างประเทศได้เช่นที่อยู่ในสหราชอาณาจักรซึ่งยอมรับและดำเนินการยื่นขอวีซ่าจากพลเมืองสหราชอาณาจักรและผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรและคนในสหภาพยุโรป

นอกจากนี้ยังมีสถานเอกอัครราชทูตในประเทศออสเตรเลียที่ดำเนินการเรื่องวีซ่านี้ด้วยและวิธีการของพวกเขาค่อนข้างง่ายและตรงไปตรงมา คนในอเมริกาเหนือและแคนาดามีประสิทธิภาพมากและเข้าร่วมในการขอวีซ่าโดยทันที เฉพาะพลเมืองของประเทศเหล่านี้และผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรเท่านั้นที่สามารถยื่นขอ Thai Visa Work Permit ได้หลายฉบับไม่ว่าจะทางไปรษณีย์หรือไปด้วยตนเอง

ข้อกำหนดขั้นพื้นฐานสำหรับการสมัครมีดังนี้

  1. คุณต้องถือสัญชาติของประเทศที่กล่าวมาข้างต้นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถสมัครได้โดยมีเงื่อนไขว่าสามารถแสดงบัตรสีเขียวได้เมื่อสมัคร นอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่น ๆ ของสถานกงสุล บางประเทศในสหภาพยุโรปที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ยื่นคำร้องโดยตรงจากสถานกงสุลไทยในสหราชอาณาจักรทางไปรษณีย์จำเป็นต้องแสดงที่อยู่ที่ถูกต้องในสหราชอาณาจักรซึ่งจะมีการส่งใบสมัครเข้าประเทศ

มิฉะนั้นพวกเขาก็สามารถไปที่สถานกงสุลและสมัครที่นั่นได้ด้วยตนเอง ที่สถานกงสุลไทยในออสเตรเลียพลเมืองของประเทศที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสมัครได้โดยทางไปรษณีย์หรือมาพบปะกับผู้อื่น แม้ว่าผู้สมัครวีซ่าจะต้องอยู่ในประเทศที่ยื่นขอวีซ่า หากคุณสมัครใช้บริการของบริษัทไทยเพื่อช่วยคุณในการยื่นขอ thai work permit อาจขอข้อมูลพื้นฐานและสำเนาหนังสือเดินทางของคุณและเตรียมเอกสารการขอวีซ่าของคุณ พวกเขาจะส่งเอกสารให้คุณทางไปรษณีย์

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.suvitthaivisa.com/